ИЗУЗЕТНА ПРИЛИКА

Од безброј прилика
за вечно непостање
свесилина свемира
подари ти постање
из меке таме
тек продро ван
поживео трен
хитро се враћаш
тврдој тами
а реткост бивања ти
нико не слави
ПЕСМЕ III
Песме III не уводе у начелу ништа што би изгледало као прекретница у односу на Песме I и Песме II. Иза Песама III стоје и даље готово неизмењени ставови о поезији који су стајали и иза прве две збирке песама. Лирика Песама III је изразито рефлексивна и, поред раније заступљене теме о јаству, у њу се уводе и теме о ништавилу, светлости, мирису руже, и поново се распирује блејковска мисао о распону између микро и макросвета. Песма која у ствари не припада вербалној поезији како је ја схватам јесте Неразумљиви говор анђела. Сем једне речи, цела песма је неразумљива, али сам је ипак сврстао у вербално-семантичку поезију због тога што је њен наслов разумљив и указује на природу њене неразумљивости. У овим песмама главни је изазов био да се филозофско разматрање искаже на поетски начин.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: ПЕСМЕ III, Изузетна прилика, после 1990.