...никад ништа ничем и даље не настаје неће
...једном ако нешто у нечем први пут настане можда ће
...сад све свему поново извесно ће
_______________________________________________________________

ништа нетачну
изнедрити нешто да запише једну могућну реченицу о свету
неког тачну
_______________________________________________________________

непостојећем не питајући неће нестати
могућем питајући се хоће ли она остати као једини
овом
_______________________________________________________________

не смисли...
траг бића које је смисли...
написа…
ТРОСТРУКА КРУЖНА РЕЧЕНИЦА (1980)
У двоструким и троструким реченицама покушао сам да остварим временски паралелне семантичке исказе који су у видном пољу толико приближени да се могу опажати готово истовремено. Ипак, не могу ни за себе тврдити да успевам у баш дословно истовременом читању паралелних реченица, јер у ту сврху од усредсређења на истовремено читање морам издвојити и усредсређење на надзор истовремености, што умањује усредсређеност на успешно ишчитавање паралелних значења. Чини се да се све збива тако што се две или три вертикалне речи виде истовремено али се осмишљавају сукцесивно. Без обзира на то колико ја успевам у истовременом читању, сваки читалац ће морати лично да се у томе опроба. Овај поступак није пуко формално поигравање нити вежба опажања, него симболише чињеничну истовременост различитих процеса у нама и у природи, као и напоредне могућности свега што би се могло догодити у стварности, а од чега ће се остварити једна од тих могућности.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Трострука кружна реченица, 1980.