ТИМБРАЛ
Дело је наручио МАФИЛМ из Будимпеште, те је оно делом реализовано у Електронском студију Мађарског радија, а делом у Електронском студију Радио Београда. Рад у овим студијима укључио је разноликост техничке опреме, аналогне и дигиталне. Мада је готово било који звук достижан помоћу новије софистицираније опреме, ипак би се могло заступати гледиште и да свака врста уређаја поседује свој сопствени звук. Да би се избегле непожељне последице истовремене употребе аналогне и дигиталне технике, мешање звукова у Тимбралу је углавном извршено вертикално а не хоризонтално. Тако је критична разноликост преокренута у обогаћење звучне палете. Наглашавање важности тембра (из чега је и наслов изведен) не значи да је он тиме завладао као украс, него само да је истакнут као конструктивни принцип.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Тимбрал, електронска музика, 1987.