МАЛО ВЕЧНО ЈЕЗЕРО
Мало вечно језеро је радиофонско музичко-поетско дело које искључиво постоји у радиофонском виду. Музичко и фабуларно се стапају тако што се музичко, чувајући и логику самосталног тока, истовремено саображава фабули, док реализација фабуле помоћу вербалних структура тежи музикализацији. Звучну грађу сачињавају вокално-инструментални, електронски и амбијентални звукови, разумљив говор и невербално третиран глас. Музичко ткиво је организовано на принципима хиперполифоније са подједнако развијеним свим параметрима – укључујући динамичку и тембралну овојницу. Претапање музички организованих сегмената у звукове околине приања уз смењивања сна и јаве. Уместо живот као сан, сан се у овој огрлици снова појављује као други живот по себи, али и као чудно искривљено огледало живота јаве. Сневачева чула се повремено одшкрињују за звучна збивања стварности која протиче крај сневача и оживљује битнија стања његовог доживљавања себе и света: лет, пад, небеска предсказања, претње машине, безазленост, љубав, катаклизму, старост и смрт.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Мало вечно језеро, музичко-поетско радиофонско остварење, 1984.